Om oss

Vi är ett personligt konsultbolag inom verksamhetsutveckling inklusive digital affärsutveckling, revision av ledningssystem, ekonomi, lösningar för intelligenta transportsystem (ITS) och luftvärdighetsgranskning. Vi verkar inom både privat och offentlig sektor i Västra Götaland. Med lokal förankring i Göteborg och Borås, skapar vi närhet till våra kunder.

Värderingar

Hur symboliserar hästschackpjäsen våra värderingar, förmågor och engagemang?

”Schack är ett strategiskt inriktat spel, där varje pjäs har sin specifika roll för att bidra till det övergripande målet”.

Vi ser oss som en strategisk partner till våra kunder, och arbetar aktivt för att uppnå gemensamma mål och skapa en fungerande helhet

– från strategi till genomförande.

”Hästens unika rörelsemönster tillåter att den hoppar över andra pjäser. Hästen planerar flera drag i förväg”.

Vi tänker utanför boxen, är flexibla och anpassningsbara. 

Vi planerar för framtida utmaningar och möjligheter för våra kunder och agerar alltid proaktivt.

”Hästen kräver skicklighet för att användas effektivt. 
I schack måste hinder hanteras och övervinnas”.

Vi strävar efter professionalism, precision och noggrannhet i vårt arbete. Vi vill alltid leverera hög kvalitet utifrån våra kunders önskemål. Vi hanterar komplexa problem och utmaningar med innovativa och hållbara lösningar.

Företagskultur

Våra konsulter utgör själva hjärtat av vår verksamhet och deras trivsel och välmående är avgörande för oss. Vi främjar därför en kultur av ömsesidig respekt och förtroende där alla känner gemenskap, teamanda och psykologisk trygghet i en familjär atmosfär.

Vi värdesätter mångfald hos våra konsulter och inser att varje individ har unika styrkor och erfarenheter. Vi motiveras av att skapa en plattform där dessa talanger kan blomstra, där vi kan komplettera varandra och bidra till varandras kontinuerliga utveckling och lärande. Vi uppmuntrar till en kreativ arbetsmiljö och stöttar varandra genom nära samarbete och respektfull feedback. För oss är varje individ en nyckelspelare med en unik roll i att nå våra gemensamma mål.

Våra konsulter tar sig ständigt an nya utmaningar, vilket ger stora möjligheter till individuell tillväxt, en känsla av meningsfullhet samt en karriärutveckling i önskad riktning. Vi har en öppen, rak och transparent kommunikation, både internt och externt, och strävar alltid att vara tydliga med våra åtaganden gentemot kund. Flexibilitet är nyckeln till en balanserad och produktiv arbetsmiljö. Med frihet under ansvar får våra konsulter utrymme att leverera sitt bästa. Allt detta skapar en arbetsplats där våra medarbetare känner sig motiverade och uppskattade.

Vår historia & vision

Fredrik Otterdahl startade Legacy år 2011, med en vision om att skapa långsiktiga och betydelsefulla bidrag inom teknik- och verksamhetsutveckling, som gör det enklare för kunder att växa, vara effektiva, hållbara och långsiktigt framgångsrika. Allt sedan dess har vi levererat konsulttjänster med ambitionen att ge pålitlig och exceptionell service.

Namnet ”Legacy” reflekterar således vår strävan att skapa lösningar och tjänster som både är effektiva för stunden och som även lämnar en positiv och varaktig påverkan för en hållbar framtid, ett arv till de som vi och våra kunder lämnar över till.

Våra certifieringar

  • Revisionsledare för kvalitet
  • Revisionsledare för miljö
  • Revisionsledare för arbetsmiljö
  • Certifierad 2c8 expert, för både metod och applikation
  • Occupational Personality Questionnaire (OPQ)
  • EASA Form 4 – Airworthiness Review
  • EASA Part-66 – Licenced Aircraft Engineer