OM OSS

Vår affärsidè

Legacy skall erbjuda marknadsledande och kundunika tjänster inom ledningsystem och verksamhetsutveckling till uppdragsgivare inom alla typer av organisationer, både nationellt och internationellt. Detta uppnår vi genom noggrann behovsanalys på plats hos uppdragsgivaren, först då kan vi lägga fram ett erbjudande som uppfyller kundens önskemål och behov till fullo.

Vår vision

Partnern för tre dimensioner av hållbar utveckling: ekonimisk, miljömässig & social

Våra värderingar

  • Sätt alltid kunden i centrum
  • Skapa förutsättningar för delaktighet
  • Basera alltid beslut på fakta
  • Arbeta med processer
  • Utveckla ett engagerat ledarskap
  • Arbeta med ständiga förbättringar

Så här arbetar vi

I alla våra uppdrag utgår vi ifrån kundens intressen, behov och perspektiv. Alla lyckade verksamhetsförändringar kräver att alla i hela organisationen involveras på lämpligt sätt längs hela vägen. Det viktigaste är att ledningen visar ett stort engagemang och deltagande för att få med alla medarbetare. Detta skapar både engagemang och ägandeskap som ger de bästa förutsättningarna för att uppnå varaktig förändring.

Bakgrund

Legacy startade sin verksamhet 2011. Bakom företaget står Fredrik Otterdahl, som har lång erfarenhet inom revision och processutveckling.

”Jag kom in på kvalitet och miljö för några år sedan, då jag av en slump fick i uppdrag att revidera ledningssystemet för en verksamhet som nyligen blivit förvärvat av nya ägare. Jag insåg då vilket spännande område detta är och hur kul det är att hjälpa verksamheter med deras arbete mot ständiga förbättringar.”

Fredrik Otterdahl, ägare och grundare av Legacy AB

Fredrik är flygtekniker i grunden men har även en affärsingenjörsexamen med inriktning mot arbetsorganisation och ledarskap. Största delen av sitt yrkesliv har Fredrik arbetat utomlands med olika roller inom flygbranschen.

Som projektledare och chef för underhållssektionens kontrollcenter på Norwegian utvecklades och effektiviserades mycket i bolagets processer och rutiner mot standardiserade arbetsmetoder samt proaktivt arbete mellan sektioner för att hindra suboptimering och istället uppnå synergieffekter i verksamheten.

Tjänsten som revisor innebar granskning av flygplans luftvärdighet, detta är en tjänst som utförs på uppdrag av European Aviation Safety Agency (EASA) och nationellt behöriga myndigheter. Vid en luftvärdighetsrevision genomförs en dokumentgranskning av flygplanets tekniska status men även fysiskt på plats, detta för att säkerställa att flygbolaget underhåller flygplanet enligt det underhållsprogram som gäller samt implementerar alla direktiv och bulletiner som kontinuerligt utfärdas.

Stäng meny