EKONOMI

Vi på Legacy vill underlätta vardagen för små och medelstora företag. Vi sköter allt från bokföring till årsredovisning.  Vi ser till att du alltid får kvalificerad hjälp genom att vi ständigt håller oss uppdaterade kring lagar, regler och branschstandarder.

BOKFÖRING

Legacy erbjuder löpande bokföring, hantering av leverantörs- & kundfakturor, hantering av moms- och skattedeklarationer, allt i den omfattning som ert företag önskar. Vi anpassar oss alltid efter kundens behov och säkerställer att ni får en kvalitetssäkrad redovisning. Vi har som målsättning att arbeta 100% digitalt med all redovisning, både ur ekonomisk och miljömässig aspekt. Vi har effektiv & snabb hantering vilket skapar förutsättningar för ert företags kärnverksamhet.

Lön

Lönehantering & redovisning under ett och samma tak ger bättre kontroll & styrning. För många företag kan lönehantering vara både tidskrävande och kostsamt. Lönefunktionen hänger ofta på en eller ett fåtal personer i organisationen vilket gör lönehanteringen såbar. Hos oss kan ni känna er trygga i att alltid ha tillgång till kunnig personal samt personlig service. Vi säkerställer att era löner blir korrekt bokförda samt utbetalade i rätt tid.

Årsredovisning

När ert företags räkenskapsår är slut sammanställer vi året och upprättar en årsredovisning. Vi hjälper ert företag med att rapportera årsredovisningen till Bolagsverket, deklarerar till Skatteverket samt rapporterar till eventuella avtalspensionsbolag.