Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling handlar om att förbättra verksamheten och bli bättre på det man gör. Detta inkluderar flera områden och dimensioner inom verksamheten, så som organisationen i sin helhet, arbetssätt, strategi, struktur samt teknik och kultur.

Lean

Lean transformation är en metod som används i verksamhetsutveckling för att nå ökat engagemang i hela organisationen och skapa större delaktighet i förändringsprocessen.Detta resulterar att kunskapen ökar inom verksamheten och de kritiska arbetsprocesserna synliggörs i tidigt skede.  Kommunikationen och beslutsprocessen blir tydligare samt förbättras och kvalitén blir bättre samtidigt som arbetssätten blir stabila och hållbara.

INTERIM MANAGEMENT

Interim managment innebär att organisationen får möjligheten att hitta rätt person till rätt plats vid rätt tidpunkt. Genom att kunna uppfylla sina mål i rätt tid enligt överenskomna samt målbeskrivningar, det resulterar att man skapar lönsamhet och trygghet i organisation.

MARKNADSUTVECKLING

Marknadsutveckling innebär Grunden på en marknadsstrategi som i sin tur är en process som hjälper till att fokusera på de resurser som optimerar försäljningen. Det ger en tydlighet för verksamheten och hjälper att fokusera på rätt saker. Vid framtagandet av en marknadsplan är det viktigt med en genomgång av affärsidé, Målgruppsanalys, nuvarande marknadsföringsinvesteringar kopplat till marknadsbudget och dess utfall, konkurrenssituation och varumärkets positionering.