Utveckling av verksamheten

Verksamhetsutveckling hjälper er att effektivisera och förbättra olika områden i verksamheten, vilket skapar en starkare grund för ökad lönsamhet och långsiktig tillväxt.

Låt oss hjälpa er att bli bättre på det ni gör! Vi tror på kraften i att genomlysa en organisations hela verksamhet ur olika perspektiv, för att få förståelse för hur dess delar harmoniserar och integreras samt hur de samverkar till att förverkliga vision, verksamhetsidé och intressenters förväntningar. Vi hjälper er att kartlägga processer, arbetsmetoder, riktlinjer, ansvarsfördelning och infrastruktur samt att skapa arbetssätt för strategisk planering, marknadsföring, dokumentation, riskhantering och ständiga förbättringar. På så vis säkerställer vi kontinuerlig förbättring, ökar ert kundfokus och därmed er tillförlitlighet på marknaden – en robust och hållbar grund för framtidens utmaningar.

Ledningssystem & projektledning mot certifiering

Vill ni bli bättre på att styra er verksamhet och därmed bli effektivare, mer hållbara och långsiktig framgångsrika? Vi kan hjälpa er att skapa och förbättra ert ledningssystem! Vill ni samtidigt certifiera er mot gällande branschstandarder? Vi kan guida er i resan mot certifiering och kan även erbjuda revisioner för att säkerställa att ert ledningssystem lever upp till aktuella standarder. Vi tillhandahåller även skrivhjälp för er dokumentation. Läs mer om revision av ledningssystem här. 

Processkartläggning i 2c8 Apps

Vill ni visualisera era processer, från övergripande nivå ända ner till aktivitetsnivå och lätt kunna dela bilden med er organisation, för att skapa samsyn och förståelse över hur alla perspektiv hänger samman? Vill ni kunna koppla krav, dokument, ansvar, applikationer och identifierade risker till era processer? Bygg ert ledningssystem i 2c8 Apps! Arbetet med att kartlägga verksamheten underlättas avsevärt och ger en stark grund för förbättring och effektivisering. Med 2c8 Apps blir det lättare att se den ”röda tråden” mellan olika perspektiv och ansvarsområden och brister upptäcks lättare. 

Vi är certifierade 2c8 experter, för både metod och applikation. Sedan 2024 är vi även tjänstepartner till 2c8, vilket innebär att 2c8 rekommenderar sina kunder konsulthjälp inom verksamhetsutveckling från oss. Vi är mycket stolta över detta förtroende! Vi hjälper er att sätta önskad webbprofil och andra inställningar i 2c8 Apps. Vi erbjuder även workshops för realtidskartläggning av processer i 2c8 Apps. Att samla ett team där alla medlemmar representerar olika perspektiv, ger stora förutsättningar att lyckas med verksamhetsförbättringar!

Implementera Lean för utveckling av verksamheten

Vill ni skapa större delaktighet och engagemang för organisationens förändringsprocess? Genom att implementera Lean som verksamhetsstrategi i hela organisationen, kan ni eliminera slöseri, öka effektiviteten, förbättra kvaliteten i era processer och bli mer konkurrenskraftiga och kundfokuserade. När alla medarbetare engagerar sig, skapas en kultur av ständig lärande, problemlösning och ständig förbättring av processer, produkter och arbetsmetoder. Kommunikationsvägar och beslutsprocesser synliggörs och arbetssätten blir stabila och hållbara, organisationen blir flexibel och kan snabbare anpassa sig till förändrade marknadskrav.

Marknadsutveckling

Vill ni fokusera på rätt saker i er marknadsföring och försäljning? Vi hjälper er att ta fram en tydlig strategi för hur ni kan optimera er försäljning, genom att analysera målgrupp, konkurrenssituation och nuvarande marknadsföringsinvesteringar och dess utfall. Vi skapar en marknadsplan med grund i affärsidé och önskad varumärkespositionering, med hänsyn till rådande budget.

Kontakta Legacy AB

Vi vill göra det enkelt för organisationer att utveckla och driva sina affärer. Låt oss hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för din verksamhet. Vi är verksamma i Borås och Göteborg med omnejd.