Revision av ledningssystem

Våra revisionsledare är skräddarsydda för att stärka er organisations kontroller och processer.

Många av våra kunder behöver hjälp att bli ISO-certifierade eller med att bibehålla sin certifiering. Vi genomför revisioner på uppdrag av både privata och offentliga verksamheter. Dessa säkerställer att en organisations ledningssystem är effektivt och överensstämmer med antagna standarder (så som ISO 9001, 14001, 45001, FR2000, etc.), egna interna mål och processer eller ingångna avtal med kunder. Med en proaktiv inställning, dokumenterar våra revisorer förbättringspotential och efter revisionen sammanställs detta i en revisionsrapport, tillsammans med en beskrivning av revisionen i sin helhet och eventuella avvikelser. Vi erbjuder både första-, andra- och tredjepartsrevisioner.

Internrevision

Saknar ni intern kompetens för att genomföra en internrevision eller önskar ni se er verksamhet med andra ögon? Då kan vi genomföra en internrevision hos er (även kallad förstapartsrevision). Vi skräddarsyr våra revisioner för att stärka era interna kontroller och processer och ser samtidigt till att ni uppfyller kraven i standarden. Revisionen ger bra insikter för kontinuerlig förbättring och en stabil grund för att upprätthålla högsta kvalitet inom organisationen.

Andrapartsrevision

Vill ni veta om en leverantör eller samarbetspartner lever upp till de avtal, krav eller standarder som ni kommit överens om? Vi kan hjälpa er att granska och bedöma deras förmåga att uppfylla överenskomna krav, avtal, förväntningar, branschstandarder samt se över deras interna processer. Våra andrapartsrevisioner brukar uppskattas av reviderad part, då det ger dem tillfälle att stärka förtroendet hos sin intressent, upprätthålla en hög kvalitetsnivå samt uppnå öppenhet, transparens och bättre samarbete.

Vi hjälper er att bli ISO certifierade

Vill ni stärka ert rykte och visa ert åtagande att leverera tjänster eller produkter enligt högsta möjliga kvalitets-, miljö- & arbetsmiljöstandard? Vill ni kunna delta vid offentliga upphandlingar som kräver officiell certifiering? Vi kan hjälpa er att bli certifierade! Som samarbetspartner med certifieringsorganet Scandinavian Business Certification (sbcert) som är ackrediterat av Swedac, gör vi en objektiv bedömning i en så kallad tredjepartsrevision. Vi bedömer och verifierar om organisationen uppfyller de krav som fastställts av aktuella standarder samt om organisationens ledningssystem är effektivt och följer standardens riktlinjer.

Kontakta Legacy AB

Vi vill göra det enkelt för organisationer att utveckla och driva sina affärer. Låt oss hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för din verksamhet. Vi är verksamma i Borås och Göteborg med omnejd.