Job Archives

Examensarbete
Borås
Upplagt 11 månader sedan

Legacy är konsultbolaget som riktar sig till alla organisationer som är i behov av stöd eller expertis inom verksamhetsutveckling, revision, teknik och IT-tjänster. Vi verkar inom flera om områden och alla konsulter arbetar mot det gemensamma målet att leverera hög kvalitet utifrån kundens önskemål.

Legacy erbjuder nu en student eller grupp på två studenter ett examensarbete inom CAD-konstruktion. Examensarbetet omfattar att ta fram allt underlag för en kommande produkt.

Examensarbetet omfattar

  • Design
  • Framtagning av ritningar (2D & 3D)
  • Hållfasthetsberäkningar
  • Kostnadskalkyl
  • Montering och testning av prototyp

Kvalifikationer

  • Relevant utbildning för arbetet
  • Kunskaper i Autodesk Fusion 360

Studenter som gör ett väl genomfört examensarbete kommer ersättas ekonomiskt.

Legacy är konsultbolaget som riktar sig till alla organisationer som är i behov av stöd eller expertis inom verksamhetsutveckling, revision, teknik och IT-tjänster. Vi verkar inom flera om område...