Granskning av luftvärdighet

Legacy AB säkerställer att varje flygplan under vår tillsyn uppfyller kraven enligt EASA Part-M Subpart 4

Luftfart i Europa

Europa stoltserar med en robust flygsektor övervakad av European Union Aviation Safety Agency (EASA). Med ett strängt fokus på säkerhet fastställer EASA underhållsstandarder som säkerställer luftvärdigheten hos flygplan. Underhållsorganisationer inom Europeiska unionen följer EASA-regler och genomför noggranna kontroller och reparationer för att garantera flottans tillförlitlighet och säkerhet. EASA:s regelverk främjar en kultur av excellens inom underhållspraxis och bidrar till den övergripande säkerheten och effektiviteten inom europeisk flygtrafik.

Säkerställande av flygsäkerhet

Luftvärdighetsgranskningar spelar en avgörande roll för att upprätthålla säkerhetsstandarder inom den europeiska flygsektorn. Pålagda av EASA utvärderar dessa bedömningar flygplans överensstämmelse med etablerade luftvärdighetskrav. Noggranna inspektioner och granskningar av dokumentation säkerställer att varje flygplan uppfyller nödvändiga säkerhetskriterier och bidrar därmed till hela flottans tillförlitlighet. 

Luftvärdighetsgranskningar är av central betydelse för att upprätthålla de högsta standarderna för säkerhet och prestanda och understryker engagemanget för passagerarsäkerhet och operationell excellens inom europeisk flygtrafik.

Luftvärdighetsgranskning

Organisationer för fortsatt luftvärdighetsförvaltning (Continuing Airworthiness Management Organisation – CAMO) i Europa genomför en omfattande uppsättning tjänster, inklusive luftvärdighetsgranskningar. Vi erbjuder luftvärdighetsgranskning till CAMO:s som stöd till deras verksamhet och godkännande vilket spelar en vital roll för att upprätthålla flygplanens överensstämmelse med EASAs regelverk. Genom att kombinera teknisk kompetens och djupgående kunskap om EASA:s regelverk säkerställer vi att varje flygplan under vår tillsyn uppfyller kraven enligt EASA Part-M Subpart 4. Vår dedikation till luftvärdighet och pålitlighet stärker flygindustrins övergripande prestanda och säkerhet, vilket gör oss till det pålitliga valet för ditt luftfartygs behov av luftvärdighetsgranskning.

Kontakta Legacy AB

Vi vill göra det enkelt för organisationer att utveckla och driva sina affärer. Låt oss hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för din verksamhet. Vi är verksamma i Borås och Göteborg med omnejd.