Behandling av person­uppgifter i kandidatdatabas

Vi vill att du känner dig trygg med vår hantering

Här vill vi informera dig om hur vi hanterar, skyddar och använder de uppgifterna som kommer in från dig men även vad du har för rättigheter. Legacy hanterar dina personuppgifter och lagrar dem på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i enlighet med regelverket för dataskydd.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Legacy använder ett IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgång till personuppgifter. Tillsammans med våra leverantörer har vi vidtagit särskilda säkhertsåtergärden för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling

Dina rättigheter som kandidat

Kandidaten har alltid rätt att få information om vilka personuppgifter som LEGACY behandlar samt att begära rättelse, begränsning eller radering av dessa uppgifter, samt att när som helst återkalla ett avgivet samtycke genom att kontakta LEGACY dataskyddsombud Kandidaten har också rätt att inge klagomål avseende LEGACY behandling av dennes personuppgifter till Datainspektionen.

Dokument och länkar

Du hittar mer information om dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats