Legacy ABs Integritetspolicy

Vi vill att du känner dig trygg med vår hantering. Här vill vi informera dig om hur vi hanterar, skyddar och använder de uppgifterna som kommer in från dig men även vad du har för rättigheter. Legacy AB hanterar dina personuppgifter och lagrar dem på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i enlighet med regelverket för dataskydd.

Behandling av person­uppgifter i kandidatdatabasen

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Legacy AB använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgång till personuppgifter. Tillsammans med våra leverantörer har vi vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling.

Dina rättigheter som kandidat
Kandidaten har alltid rätt att få information om vilka personuppgifter som Legacy AB behandlar samt att begära rättelse, begränsning eller radering av dessa uppgifter, samt att när som helst återkalla ett avgivet samtycke genom att kontakta Legacy ABs dataskyddsombud. Kandidaten har också rätt att inge klagomål avseende Legacy ABs behandling av kandidatens personuppgifter till Datainspektionen.

Dokument och länkar
Du hittar mer information om dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats