Om oss

Legacy erbjuder marknadsledande och kundunika tjänster inom ledningssystem och verksamhetsutveckling till uppdragsgivare inom alla typer av organisationer, både nationellt och internationellt. Detta uppnår vi genom noggrann behovsanalys på plats hos uppdragsgivaren, först då kan vi lägga fram ett erbjudande som uppfyller kundens önskemål och behov.

Legacy

I alla våra uppdrag utgår vi ifrån kundens intressen, behov och perspektiv. Alla lyckade verksamhetsförändringar kräver att alla i hela organisationen involveras på lämpligt sätt längs hela vägen. Det viktigaste är att ledningen visar ett stort engagemang och deltagande för att få med alla medarbetare. Detta skapar både engagemang och ägandeskap som ger de bästa förutsättningarna för att uppnå varaktig förändring.

Vår vison

Er partner för tre dimensioner av hållbar utveckling: ekonimisk, miljömässig & social.

Värderingar

  • Sätt alltid kunden i centrum
  • Skapa förutsättningar för delaktighet
  • Basera alltid beslut på fakta
  • Arbeta med processer
  • Utveckla ett engagerat ledarskap
  • Arbeta med ständiga förbättringar